• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Працівникам закладу

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ

СНІДАВСЬКОЇ ЗОШ І – ІІ СТУПЕНІВ

НА 2019 – 2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

І. Загальні положення.

Правила внутрішнього трудового розпорядку Снідавської школи на 2019 – 2020 навчальний рік складені на основі Типових правил внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально – виховних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти України від 20. 12. 1993 року № 455.

Трудова дисципліна в школі ґрунтується на свідомому виконанні працівниками своїх трудових обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і навчального процесу.

Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

Правила внутрішнього трудового розпорядку ( далі – Правила) поширюються на всіх працівників школи.

Метою цих Правил є визначення обов’язків педагогічних та інших працівників школи, передбачених нормами, які встановлюють внутрішній розпорядок у навчальних закладах.

Усі питання, пов’язані із застосуванням цих Правил, вирішує директор школи, в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених чинним законодавством, спільно, або за погодженням із профспілковим комітетом.

ІІ. Основі права та обов’язки працівників.

1. Педагогічні працівники мають право на:

- захист професійної честі, гідності

- вільний вибір форм, методів, засобів навчання, не шкідливих для здоров’я учнів

- участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально – виховного процесу

- проведення в установленому порядку науково – дослідної, експериментальної, пошукової роботи

- виявлення педагогічної ініціативи

- позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання

- участь у роботі органів громадського самоврядування школи

- підвищення кваліфікації, перепідготовку

- отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років, в порядку визначеному законодавством України

- на матеріальне, житлово – побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

2. Працівники школи зобов’язані:

- виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями

- берегти обладнання, інвентар, навчальні посібники, виховувати у учнів бережливе ставлення до майна школи

- проходити до початку року медичний огляд

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних стандартів

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя

- сприяти зростанню іміджу школи

- утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі

- виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України

- готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами.

- Дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів

- Захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживання ним алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам

- Постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати статут школи, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору

- Виконувати накази і розпорядження директора школи, органів управління освітою

- Брати участь у роботі педагогічної ради.

3. Працівникам школи забороняється:

- змінювати на власний розсуд розклад уроків, графік роботи

- передоручати виконання трудових обов’язків

- підміняти, продовжувати або скорочувати тривалість уроків і перерв між ними

- не допускати на уроки або виганяти з уроків учнів, курити в приміщенні і на території школи

- користуватися під час уроків мобільними телефонами

- відривати учнів під час навчального року на роботи, не пов’язані з навчальним процесом, для виконання громадських доручень, участі у спортивних та інших заходах, окрім заходів передбачених відділом освіти, планом роботи школи

- відволікати працівників від їх безпосередньої роботи, викликати для виконання доручень, не пов’язаних з їх безпосередньою діяльністю.

4. Коло обов’язків ( роботи), що їх виконує кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою визначається посадовими інструкціями, правилами внутрішнього трудового розпорядку та умовами контракту.

ІІІ. Робочий час та його використання

1. В 2018- 2019 навчальному році школа працює за 5-ти денним робочим тижнем з двома вихідними днями. Тривалість щоденної роботи і вихід на роботу визначається поіменно – посадовим графіком виходу працівників школи на роботу, затвердженим директором школи за погодженням із профспілковим комітетом.

2. Режим роботи педагогічних працівників установлюється розкладом занять, навчальним планом школи, індивідуальними навчальними планами та планами роботи класних керівників.

3. Режим роботи педагогічних працівників установлюється відповідно до трудових договорів і посадових інструкцій.

- навчальний рік починається 3 вересня святом День знань

- навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр – з 03. 09 по 29. 12. 2018 р. ІІ семестр – з 21. 01 по 31. 05. 2019 р.

- протягом навчального року для учнів проводяться канікули:

– осінні – з 13 по 21 жовтня 2018 р.

– зимові – з 30 грудня 2018 р. по 20 січня 2019 р.

– весняні – з 23 по 31 березня 2019 р.

- Школа працює за 12-ти бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів. Основними є тематичний облік знань

- Останньої п’ятниці місяця проводиться загально шкільна лінійка, де відбувається підведення підсумків роботи школи за минулий місяць і визначення завдань на наступний.

- Кожної середи проводяться виробничі наради, на яких підводяться підсумки роботи школи за попередній тиждень, зачитуються накази, розпорядження по школі.

- Початок уроків у школі о 9.00 для 1 – 9 класів.

- Тривалість уроків у 5 – 9 класах становить 45 хвилин,

у 2 – 4 – 40 хвилин, у 1-х – 35 хвилин.

- Розклад дзвінків на уроки і тривалість перерв у 5 – 9 класах становить:

№ уроку Час проведення Тривалість перерви
1-й урок 9.00 – 9.45 5 хвилин
2-й урок 9.50 – 10.35 15 хвилин
3-й урок 10.50 – 11.35 25 хвилин
4-й урок 12.00 – 12.45 5 хвилин
5-й урок 12.50 – 13.35 5 хвилин
6-й урок 13.40 – 14.25 5 хвилин
7-й урок 14.30 – 15.15 5 хвилин
8-й урок 15.20 – 16.05

- Розклад дзвінків на уроки і тривалість перерв у учнів 2 – 4 класів становить:

№ уроку Час проведення Тривалість перерви
1-й урок 9.00 – 9.40 10 хвилин
2-й урок 9.50 – 10.30 25 хвилин
3-й урок 10.55 – 11.35 25 хвилин
4-й урок 12.00 – 12.40 15 хвилин
5-й урок 12.55 – 13.35

- Розклад дзвінків на уроки і тривалість перерв у учнів 1-х класів становить:

№ уроку Час проведення Тривалість перерви
1-й урок 9.00 – 9.35 15 хвилин
2-й урок 9.50 – 10.25 30 хвилин
3-й урок 10.55 – 11.30 30 хвилин
4-й урок 12.00 – 12.35

5. За відсутності педагога або іншого працівника директор школи зобов’язаний терміново вжити заходів щодо його заміни іншим педагогом

або працівником.

6. Надурочна робота та робота у вихідні та святкові дні не допускається. Залучення окремих працівників до роботи у установлені для них вихідні допускається у виняткових випадках, передбачених законодавством, за письмовим наказом директора школи та з дозволу профспілкового комітету. Робота у вихідний день компенсується за погодженням сторін надання іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.

7. Директор школи залучає педагогічних працівників до чергування по школі згідно графіка. Графік чергування затверджується директором школи за погодженням із педагогічним колективом та профспілковим комітетом.

8. Черговий адміністратор відповідає за дотримання режиму роботи школи, санітарно – гігієнічні норми, норм охорони праці, слідкує за дотриманням трудової дисципліни працівниками школи, за чергуванням по школі чергових учителів, чергового по класу, надає допомогу в організації заходів, передбачених планом роботи школи, здійснює свої повноваження згідно графіка з 8.30 до 16.30

9. Чергові учителі забезпечують дисципліну і порядок на перервах, не допускають порушень правил поведінки, слідкують за санітарним станом і збереженням шкільного майна, попереджують дитячий травматизм

10. Чергові учні ( 6 – 9 класи) допомагають забезпечувати дисципліну й порядок на своїх постах, повідомляють черговому вчителю про порушення поведінки, санітарного стану окремими учнями, про випадки нищення шкільного майна.

11. Класні керівники 5 – 9 класів організовують чергування учнів своїх класів

12. Педагогічні працівники в межах робочого дня несуть всі види навчально – методичної та науково – дослідної роботи відповідно до посади, навчального плану, плану роботи школи.

13. Для працівників школи встановлюється 5-ти денний робочий тиждень з двома вихідними: суботою і неділею. Для працівників, які мають неповне тижневе навантаження, кількість робочих днів визначається пропорційно до їх тижневого навантаження

14. Класний керівник здійснює щоденний педагогічний контроль за відвідуванням і станом навчального процесу у своєму класі, за дотриманням учнями моральних, етичних норм поведінки, статуту школи і правил внутрішнього трудового розпорядку, проводить роботу з класним колективом відповідно до Положення класного керівника й плану виховної роботи

15. Учитель приходить до школи не пізніше як за 15 хвилин до початку свого уроку.

16. Технічні працівники розпочинають роботу о 08.00 год. та закінчують 17.00 год. з обідньою перервою з 12.00 год. по 13.00 год.

17. Під час канікул, що не збігаються із щорічною основною відпусткою, директор школи залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх педагогічного навантаження до початку канікул

18. Графік надання щорічних відпусток складається на кожний календарний рік, погоджується із профспілковим комітетом і затверджується директором школи. Працівникам школи дозволяється переносити відпустку на інший строк або брати її частинами відповідно до законодавства. Поділ відпустки на частини допускається на прохання працівника за умови, що основна її частина становитиме не менше 14 календарних днів. Перенесення відпусти на інший строк допускається в порядку, встановленим чинним законодавством.

19. Усі заходи, збори, наради проводяться у відповідності з календарним планом роботи школи. Їх перелік і час проведення затверджується директором школи за рішенням педагогічної ради і за погодженням з профспілковим комітетом.

20. Тривалість зборів педагогічних працівників не повинна перевищувати 2 години, батьківських зборів – 1 години 30 хвилин, зборів і засідань організацій школярів – 1 години, занять гуртків і секцій – від 45 хвилин до 1 години 30 хвилин.

ІV. Заохочення за успіхи в роботі.

1. За зразкове виконання своїх обов’язків, успіхів у навчанні і вихованні дітей, тривалу і бездоганну роботу, новаторство у праці, інші досягнення, можуть застосовуватися заохочування: Подяка, Грамота, нагородження пам’ятними сувенірами, надсилання листа – подяки, повідомлення у пресі, занесення на дошку пошани школи, грошова премія.

2. За досягнення у навчанні і вихованні педагогічні працівники школи можуть бути представлені до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення грошовими преміями, знаками, грамотами, іншими видами морального і матеріального заохочення.

3. Заохочення оголошуються в наказі, доводяться до відома всього педагогічного колективу школи і заносять до трудової книжки працівника.

V. Стягнення за порушення трудової дисципліни.

1. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання обов’язків,

покладених на працівника відповідно до посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку, інших нормативно – правових актів

веде за собою застосування дисциплінарного та громадського впливу, а

також застосування інших заходів, передбачених чинним законодавством.

2. За порушення трудової дисципліни до працівника дирекцією школи може бути застосовано одне із таких видів дисциплінарного стягнення:

- догана

- звільнення.

Звільнення, як дисциплінарне стягнення, може бути застосоване органом, якому дане право прийняти на роботу працівника у строгій відповідності із трудовим законодавством України.

4. До застосування дисциплінарного стягнення директор або його заступник повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмове пояснення. Порушник трудової дисципліни зобов’язаний надати адміністрації школи письмове пояснення щодо вчиненої провини. У випадку відмови працівника дати письмове пояснення складається відповідний акт.

5. Дисциплінарні стягнення застосовуються відповідно до чинного законодавства безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, чи пізніше шести місяців із дня вчинення.

6. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі і повідомляється працівникові під розписку. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

7. Дисциплінарне стягнення знімається, якщо протягом року з дня його покладення працівника не було піддано новому дисциплінарному стягненню.

8. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.

9. Працівники, обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від виробничої діяльності, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди органу, членами якого вони є.

10. Дирекція школи замість накладання дисциплінарного стягнення має право передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу для громадського впливу.

Кiлькiсть переглядiв: 272